Nama Surah : Al Qariah
Ayat Ke : 1

الْقَارِعَةُ

Hari Kiamat,