Nama Surah : Ash Shaafat
Ayat Ke : 1

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا

Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],