Nama Surah : Al Lail
Ayat Ke : 1

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),