Halaman Ke : 452

MP3 Tilawah Syaikh Mahmud Hushariy

154. Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?

155. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

156. Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?

157. Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),

159. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,

160. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).

161. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,

162. Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,

163. kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

164. Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

165. dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).

166. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).

167. Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:

168. "Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,

169. benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".

170. Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).

171. Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,

172. (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

173. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,

174. Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.

175. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).

176. Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?

177. Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.

178. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.

179. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

180. Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.

181. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.

182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.Jika Anda Menemukan Kesalahan, Mohon Laporkan Secepatnya ke kami di : info@rumahilmu.or.id
©2014 - 2016
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Data disalin dari : library.islamweb.net, hadith.al-islam.com, sunnah.com
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal