Halaman Ke : 537

77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,

78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

80. Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.

81. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?

82. kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.

83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

84. padahal kamu ketika itu melihat,

85. dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,

86. maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?

87. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?

88. adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

89. maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.

90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

91. maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.

92. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,

93. maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,

94. dan dibakar di dalam jahannam.

95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.

96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.

Nama Surah : Al Hadiid

Bismilahirrahmanirrahiim

1. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

3. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

© 2014 - 2021
Aplikasi ini dikoding dan dikembangkan oleh Reza Ervani
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal