tokenerror
Halaman Ke : 566

43. (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

44. Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

45. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.

46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?

47. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?

48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".

52. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

Nama Surah : Al Haqqah

Bismilahirrahmanirrahiim

1. Hari kiamat,

2. apakah hari kiamat itu?

3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

4. Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.

5. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.

6. Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

© 2014 - 2022
Aplikasi ini dikoding dan dikembangkan oleh Reza Ervani
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal