tokenerror
Halaman Ke : 568

35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

36. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

40. Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

41. dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

44. Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

45. niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.

46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

47. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

48. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

49. Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

50. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

51. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Nama Surah : Al Ma'arij

Bismilahirrahmanirrahiim

1. Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,

2. orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,

3. (yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.

5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

6. Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).

7. Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).

8. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,

9. dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),

10. dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,

© 2014 - 2022
Aplikasi ini dikoding dan dikembangkan oleh Reza Ervani
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal