Halaman Ke : 577

MP3 Tilawah Syaikh Mahmud Hushariy

48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.

49. Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,

50. seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,

51. lari daripada singa.

52. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

53. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.

54. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.

55. Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).

56. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.

Nama Surah : Al Qiyamah

Bismilahirrahmanirrahiim

1. Aku bersumpah demi hari kiamat,

2. dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).

3. Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?

4. Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.

5. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.

6. Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"

7. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),

8. dan apabila bulan telah hilang cahayanya,

9. dan matahari dan bulan dikumpulkan,

10. pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"

11. sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!

12. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.

14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,

15. meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.

17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.

19. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.Jika Anda Menemukan Kesalahan, Mohon Laporkan Secepatnya ke kami di : info@rumahilmu.or.id
©2014 - 2016
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Data disalin dari : library.islamweb.net, hadith.al-islam.com, sunnah.com
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal