Judul Kitab : Musthalah Hadits lil Utsaimin
Halaman/Hadits Ke : 2
Jumlah Hadits yang dimuat : 10

Kitab : Musthalah Hadits

Bab : Pengenalan dan Faidah

Definisi dan Faedah Musthalah Al Hadits

1. Definisi

Mushthalahul hadits adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi dan keabsahan riwayat yang ia bawa, apakah dapat diterima atau ditolak.

2. Faedah

Faedah mempelajari ilmu musthalahul hadits adalah mengetahui rawi dan riwayat mana yang dapat diterima dan ditolak.

Takhrij :

  مصطلح الحديث

  تعريفه ب - فائدته:

  أ - مصطلح الحديث:

  علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القَبول والرد.

  ب - وفائدته:

  معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.